Powietrze

Wykresy pokazują aktualną temperaturę powietrza, stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Punkt pomiaru: Ziębice Wrocławska 7

Jakość powietrza w Ziębicach 1h

Jakość powietrza w Ziębicach wykres 24h

Jakość powietrza w Ziębicach wykres 24h  średnie dobowe stężenie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła konkretne normy stężeń pyłu zawieszonego. Obecnie są to:

    • norma średniego dobowego stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3
    • norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3
    • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3
    • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Pyły zawieszone: PM10 i PM2.5

Pył zawieszony PM10

Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany).

Pył przedostaje się do organizmu przede wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio przez układ pokarmowy, kiedy spożywana jest skażona żywność (szczególnie dotyczy to metali ciężkich). Stwierdzono, że cząstki o średnicach większych od 10 μm zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych, skąd są wydalane. Pył zawieszony PM10 przenika do płuc, ale się tam nie akumuluje, może akumulować się w górnych odcinkach dróg oddechowych.

Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pył zawieszony PM2,5

Pył zawieszony PM2,5 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Do atmosfery emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne powstające w wyniku procesów antropogenicznych i naturalnych oraz jako zanieczyszczenie wtórne, powstające w wyniku przemian dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych związków organicznych.

Pył PM2,5 jest również zanieczyszczeniem transgranicznym, transportowanym na odległość do 2500 km. W powietrzu może pozostawać przez wiele dni lub tygodni, a sedymentacja i opady nie usuwają go z atmosfery.

Pył zawieszony PM2,5 przenika do najgłębszych partii płuc, gdzie jest akumulowany, stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy, osiada na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołując choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.

Ważne!
– nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
– przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
– używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
– ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
– korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru – nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
– jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych – przekazuj pozostałości roślinne do odzysku – nie spalaj ich w ogrodzie.

Warto przeczytać:
Tak alarm smogowy ogłaszają we Francji.

Ministerstwo potwierdza. Polacy mają inne płuca niż Francuzi.