POMOCNIK

 

 

 

 • Dlaczego strony otwierają się powoli?
  Szanowny Internauto pamiętaj, że zawartość Twojego dysku znacząco wpływa na szybkość wczytywania i przetwarzania danych pobranych z Internetu. Tak więc zadbaj by na dysku C: zapanował porządek. Pamiętajmy, aby dla optymalnej pracy systemu na dysku C: było około 50% wolnego miejsca.
  Poniżej przedstawię trzy najprostsze sposoby zwiększenia wydajności komputera

  Zwalnianie miejsca na dysku

  Zwalniając miejsce na dysku, można zwiększyć wydajność komputera. Razem z systemem Microsoft Windows jest dostarczane narzędzie Oczyszczanie dysku, ułatwiające zwalnianie miejsca na dysku. Za pomocą tego narzędzia można określić pliki, które mogą zostać bezpiecznie usunięte, a następnie usunąć niektóre albo wszystkie takie pliki.
  Zastosowania narzędzia Oczyszczanie dysku są następujące:
  • Usuwanie tymczasowych plików internetowych
  • Usuwanie pobranych plików programów, takich jak formanty Microsoft ActiveX i aplety Java.
  • Opróżnianie Kosza. • Usuwanie plików tymczasowych systemu Windows.
  • Usuwanie opcjonalnych składników systemu Windows, które nie są używane.
  • Usuwanie zainstalowanych programów, które nie są używane.
  Porada:
  Najwięcej miejsca zajmują zwykle tymczasowe pliki internetowe, ponieważ przeglądarka buforuje wszystkie odwiedzane strony w pamięci podręcznej w celu umożliwienia jak najszybszego dostępu do nich w przyszłości.
  Aby użyć narzędzia Oczyszczanie dysku
  • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku. Jeśli jest dostępnych kilka dysków, może pojawić się monit o wybranie dysku, który ma zostać oczyszczony. Program Oczyszczanie dysku obliczy ilość miejsca, jaką można zwolnić.

  • W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku przewiń zawartość listy Pliki do usunięcia. Wybierz pliki, które chcesz usunąć.

  • Wyczyść pola wyboru dla plików, których nie chcesz usuwać, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia wybranych plików kliknij przycisk Tak.

 

                                               Uzyskiwanie szybszego dostępu do danych. Defragmentacja

 • Fragmentacja dysku powoduje zmniejszenie ogólnej wydajności komputera. Przy otwieraniu pofragmentowanego pliku komputer musi przeszukiwać dysk twardy, aby połączyć ze sobą wszystkie fragmenty pliku. Czas reakcji komputera może być wskutek tego znacznie dłuższy.
  Defragmentator dysków jest narzędziem systemu Windows służącym do konsolidowania pofragmentowanych plików i folderów na dysku twardym komputera, tak aby każdy z nich zajmował pojedynczy obszar na dysku. Gdy każdy plik jest przechowywany w jednym miejscu bez fragmentacji, odczytywanie i zapisywanie danych przebiega znacznie szybciej.
  Kiedy należy uruchamiać Defragmentatora dysków?
  Oprócz uruchamiania Defragmentatora dysków w regularnych odstępach czasu (najlepiej co miesiąc), należy przyjąć zasadę, że ten program powinien być także uruchamiany w określonych sytuacjach:
  • Kiedy dodano dużą liczbę plików.
  • Kiedy zainstalowano nowe programy lub nową wersję systemu Windows.
  • Kiedy ilość wolnego miejsca na dysku zmniejszyła się do około 15 procent.
  Aby użyć Defragmentatora dysków.
  • W oknie Mój komputer kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz defragmentować a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  • W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę Narzędzia.
  • Kliknij przycisk Defragmentuj.

  • Aby wykonać defragmentację wybranego dysku lub dysków, kliknij przycisk Defragmentuj. Po zakończeniu defragmentacji w Defragmentatorze dysków zostaną wyświetlone jej wyniki.
  • Aby zamknąć Defragmentatora dysków, kliknij przycisk Zamknij na pasku tytułu okna.

 

 

 

 

 • Wykrywanie i naprawianie błędów dysku

  Oprócz uruchamiania programu Oczyszczanie dysku i Defragmentatora dysków w celu optymalizowania wydajności komputera, można sprawdzić integralność plików przechowywanych na dysku twardym, uruchamiając narzędzie do sprawdzania błędów.
  W czasie używania dysku twardego mogą na nim powstać uszkodzone sektory. Uszkodzone sektory mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności dysku, a ich obecność może w niektórych przypadkach utrudnić lub nawet uniemożliwić zapisywanie danych (na przykład plików). Narzędzie do sprawdzania błędów umożliwia nie tylko skanowanie dysków twardych w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, ale także skanowanie w poszukiwaniu błędów systemu plików, dzięki czemu można stwierdzić, czy położenie określonych plików lub folderów jest prawidłowe. W przypadku codziennego korzystania z komputera zalecane jest uruchamianie tego narzędzia raz w tygodniu w celu zapobieżenia utracie danych.
  Jak uruchomić narzędzie do sprawdzania błędów?
  Ważne: Przed uruchomieniem narzędzia do sprawdzania błędów upewnij się, że wszystkie programy i pliki są zamknięte.
  • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
  • W oknie Mój komputer kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz sprawdzić w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  • W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę Narzędzia.
  • Kliknij przycisk Sprawdź. • W oknie dialogowym Sprawdź dysk zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory należy zaznaczyć w większości przypadków.

  • Jeśli zostaną znalezione uszkodzone sektory, wybierz opcję ich naprawienia.
  Porada:
  Pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików należy zaznaczyć tylko w przypadku podejrzenia, że dysk zawiera uszkodzone sektory.