POLEĆ NAS ZNAJOMYM

                                                               POLEĆ NAS  ZNAJOMYM                                                          

                

Nowa bardzo atrakcyjna oferta, kierowana do naszych klientów.
Wystarczy, że polecisz nasze usługi swoim znajomym. Jeśli Twój znajomy przy podpisywaniu umowy poda Twoje dane, Ty jako polecający otrzymasz bonifikatę na jeden miesiąc dostępu do sieci.
Nie ma limitu poleceń. Jeśli jesteś aktywny, możesz mieć cały czas bezpłatny dostęp do sieci Silvernet.

Regulamin promocji
1. Organizatorem promocji “Poleć nas…” jest I-Net Izabela Kubik
2. Przedmiotem promocji “Poleć nas…” jest bonifikata abonamentu na dostęp do sieci internet.
3. Warunkiem skorzystania z promocji “Poleć nas…” jest podpisanie nowej umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez nowego Klienta.
4. Z promocji mogą skorzystać wszyscy obecni klienci Silvernet.
5. Promocja przewiduje rabat w równowartości miesięcznego abonamentu dla naszego obecnego klienta, który poleci swojemu znajomemu usługi Silvernet, a znajomy podpisze z Silvernet umowę na świadczenie usług dostępu do sieci Internet. Warunkiem przyznania rabatu jest fizyczne uruchomienie usługi nowemu Klientowi. Rabat przyznawany jest w kolejnym okresie rozliczeniowym obecnemu Klientowi Silvernet. Nowy Klient nie może wybrać usługi o niższych parametrach niż użytkownik polecający.
6. Nowy klient przy zawarciu umowy musi podać dane polecającego (imię, nazwisko i adres).
7. Promocja “Poleć nas…” trwa od 15 października 2013 roku do odwołania.
8. W ramach promocji “Poleć nas…” dostępne są taryfy wg aktualnego cennika usług Silvernet.
9. W przypadku gdy nowy klient zrezygnuje z uruchomienia usługi rabat osobie polecającej nie jest przyznawany.
10. Aby skorzystać z promocji „Poleć Nas” Polecający nie może posiadać zaległości w opłacaniu abonamentu w chwili podpisania umowy przez nowego klienta.